III edycja

Film dokumentujący 3. edycję projektu

Zapraszamy do oglądania

Idea

Brave Together to projekt stworzony we Wrocławiu w 2016 roku w Stowarzyszeniu Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”. Powstał z potrzeby różnych grup społecznych – osób z niepełnosprawnościami, chcących żyć aktywnie i poznawać nowych ludzi i terapeutów, którym brakowało świadomego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w kulturze oraz pogłębionej integracji w społeczeństwie. Biorą w nim udział także osoby pełnosprawne otwarte na nowe wyzwania i gotowe pokonać własne obawy i przełamywać stereotypy.

Od początku naszym celem było świadome otwieranie się na drugą osobę; towarzyszyła nam wiara, że każdy zasługuje na szacunek i wsparcie.

Do integracji wykorzystujemy narzędzia artystyczne – co roku nieco inne, aby sprawdzać, która forma najlepiej służy burzeniu barier i budowaniu relacji międzyludzkich.

Jak powstał Brave Together?

Idea projektu integracyjnego powstała w 2016 roku podczas dialogu rozpoczętego przez Paulinę Annę Galanciak z przedstawicielami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Stowarzyszeniem „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami – Agnieszką Cichoszewską, Sebastianem Kosterą i Ewą Budnik. Po wielu rozmowach z terapeutami, potencjalnymi uczestnikami i ośrodkami kultury udało się wypracować podstawowe założenia projektu i jego przebieg, który oczywiście zawsze jest aktualizowany i ulepszany na podstawie doświadczeń z kolejnych edycji. Coroczny rozwój uczestników, sam finał projektu i ewaluacja całości pokazują, że

Brave Together daje dużo radości i wzruszeń, a jego organizatorom przynosi ogrom satysfakcji i nowych doświadczeń!

II edycja
Be
Together

Film dokumentujący finał drugiej edycji Be Together

Co się dzieje w trakcie?

Jednym z podstawowych założeń projektu Brave Together jest długotrwałość jego efektów.

Każda edycja trwa ponad pół roku, co pozwala nam na realne poznanie swoich zalet, niedoskonałości, przyzwyczajeń i umiejętności. Równie ważnym afspektem projektu jest próbowanie nowych narzędzi artystycznych, które wykorzystujemy do integracji grupy. Warsztaty trwają od maja do lipca, potem od września do listopada. Podczas wakacji uczestniczymy w Brave Festival oraz Brave Kids, a także korzystamy z oferty kulturalnej Wrocławia. Od drugiej edycji w sierpniu wyjeżdżamy eż razem na weekend, żeby wspólnie spędzić czas w luźniejszej atmosferze. Jesienią przygotowujemy się do finału, który odbywa się w listopadzie każdego roku, a potem pracujemy nad publikacją poprojektową.

Brave Together to długi, dogłębny i piękny proces, który ma na dłużej wpisać się w życie uczestników i organizatorów.

Edycje i rozwój

Z roku na rok stajemy się małą społecznością gromadzącą najróżniejszych ludzi. Można czuć się swobodnie, uczyć nowych narzędzi artystycznych czy po prostu – spędzać razem czas.

Każda edycja daje też możliwość
wprowadzenia kolejnych zmian.

W 2016 roku odbyła się pierwsza edycja, podczas której poznawaliśmy techniki fotograficzne i muzyczne.

W 2017 – odkrywaliśmy świat
malarstwa i tańca.

Zdecydowaliśmy się przetestować formułę wspólnego wyjazdu integracyjnego, który udał się tak wspaniale, że uczyniliśmy go stałym elementem projektu.

W 2018 połączyliśmy teatr i sztuki wizualne.

Powstał z tego piękny finał łączący teatr, fotografię i film.

W 2018 zorganizowaliśmy także pilotażową edycję w Wałbrzychu.

Liczymy, że na długo zagości w kalendarzu kulturalnym tego miasta.

Sylwetki

Partnerzy

Logo__05
Logo__22
Logo__36
Logo__07
Logo__23
Logo__37
Logo__09
Logo__25
Logo__11
Logo__27
Logo__13
Logo__28
Logo__21
Logo__35